מתחם מבנה, יצחק נפחא 25
באר שבע

טלפון
077-9974643

שעות פעילות:
א – ש | 12:00 – עד הלקוח האחרון